Informe FEDAIA “Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies”

0
485

En el marc de la col·laboració establerta pel 2018 entre la Diputació de Barcelona i la FEDAIA, i responent a la demanda realitzada per la Comissió Model SIS de FEDAIA, s’engega un treball col·laboratiu per dur a terme una reflexió conjunta per realitzar concrecions respecte als servis inclosos en el nou Model de serveis d’intervenció socioeducativa (SIS)

Els i les professionals i agents socioeducatius  de les Administracions Públiques Locals i entitats d’iniciativa social que desenvolupen el seu treball en l’àmbit de la infància, adolescència en situació de risc i les seves famílies, es troben davant el repte que representa la implementació d’aquest nou model de serveis d’intervenció socioeducativa.

Fruit d’aquesta reflexió conjunta entre professionals de les entitats socials de FEDAIA i professionals dels ens locals, us presentem aquet document que pretén analitzar les demandes tècniques que emana del Nou Model de serveis d’intervenció socioeducatiu i les diferents situacions territorials a la demarcació de Barcelona.

Consulteu l’Informe FEDAIA: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Reflexions i propostes sobre el nou model de Serveis“.