Nota de premsa: Els impagaments de la DGAIA a entitats que gestionen serveis d’infància provoquen situacions que vulneren la igualtat d’oportunitats

0
1108

Els retards i la inseguretat jurídica suposen un incompliment de la Llei d’Infància i de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant

Les entitats d’acció social asseguren l’atenció a la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració, si bé la inseguretat econòmica i jurídica genera greus dificultats i tensions en les organitzacions i les professionals

Barcelona, 9 de desembre de 2019

Les entitats d’acció social que treballen amb la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social i, en especial, les entitats que presten serveis residencials per encàrrec de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) pateixen des de fa mesos retards en els pagaments per part de la Generalitat –tal com denuncia avui La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya— que suposen una vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats, de la Llei d’Infància i de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. Si  bé les entitats representades per la FEDAIA asseguren l’atenció i l’acompanyament als nens i nenes, la inseguretat jurídica i econòmica derivada dels retards i de diverses incidències en el sistema públic de contractació genera greus dificultats, tensions i malestar en les organitzacions i en les professionals.

L’infrafinançament crònic dels serveis socials i d’atenció a les persones, que es manifesta amb especial cruesa en un àmbit que ha de vetllar per “l‘interès superior de l’infant o l’adolescent” (Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència) i assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, posa en risc la sostenibilitat d’un model de protecció que hauria de ser únic i integral per a tota la població atesa. En el darrer any, aquest model s’ha posat en qüestió i ha donat peu a “un doble sistema de protecció, diferent per a les persones migrants d’arribada recent i regulat amb mòduls i ràtios diferents, la qual cosa pot desvirtuar el sistema de protecció consolidat al llarg de més de trenta anys”, tal com alertàvem fa uns mesos des de l’Aliança formada per FEDAIA, ECAS i FEPA.

Els retards en els pagaments suposen una dificultat afegida i greu, que directament o indirecta, poden afectar el compliment dels drets d’un col·lectiu d’especial vulnerabilitat com és la infància i l’adolescència tutelada per la Generalitat. A causa de les irregularitats i els incompliments per part del Govern, aquest col·lectiu està patint situacions de greuge comparatiu en funció del tipus de recurs residencial en el qual es fa efectiva l’acollida o de qui el gestiona, malgrat tractar-se de recursos de titularitat pública en tots els casos. Les mesures d’emergència adoptades per fer front a l’increment en l’arribada d’adolescents i joves que migren sols ha fet que els diners que perceben les entitats que gestionen els centres en concepte d’estada i despeses (manutenció, roba, desplaçaments, educació, lleure, etc.) no responguin a una única tarifa i no garanteixin, per tant, el mateix nivell de cobertura.

La FEDAIA reclama al Govern que regularitzi tots els pagaments a les entitats pels serveis que presten de manera ininterrompuda i procurant que la situació repercuteixi el mínim possible en l’atenció als infants i joves, i recorda que l’Administració ha de proveir els recursos i habilitar els mecanismes necessaris perquè la infància i l’adolescència tutelada rebin l’acompanyament adequat. A banda de cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, la higiene o la roba, el marc jurídic i el sistema de protecció català preveuen despeses com ara el lleure educatiu o el suport psicològic, que resulten imprescindibles i que recull també la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant.