Èxit de la jornada d’intercanvi d’experiències sobre les Unitats d’Escolarització Compartida

0
1059

Comissió UEC 5 de juliol

Més de 100 professionals d’arreu de Catalunya de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) van participar el passat 25 de juny en una jornada per intercanviar experiències, opinions i propostes.  La jornada, que es va fer a la Salle de Gràcia, va utilitzar per primera vegada la metodologia EdCamp, un mètode que consisteix en formar diferents taules per intercanviar propostes i opinions sobre un tema.  El funcionament és molt senzill: a l’inici de la jornada, les persones participants proposen temes i seguidament, assisteixen a la taula que més els interessa amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’experiències. No existeix la figura de cap moderador i tothom parla obertament respectant un torn de paraula.

Alguns dels temes que es van tractar a la jornada van ser els problemes de salut mental i els i les adolescents, aprenentatges creatius, avaluació compartida, orientació, relació amb les famílies, alumnes transgènere, com motivar els alumnes, drogodependència o lluita contra l’absentisme. Tots ells són temes molt diversos però que convergeixen.  Els participants es van repartir en sis aules per tractar els diferents temes.

Des de la Comissió de les UEC de la FEDAIA es valora molt positivament aquesta jornada gratuïta i es qualifica d’èxit d’assistència (un 10% més que en les jornades anteriors, que s’utilitzava el format de conferència convencional). Aquesta és una experiència molt enriquidora, ja que a partir dels temes concrets es poden posar exemples pràctics i mètodes que s’utilitzen a cada Unitat d’Escolarització Compartida.  Per altra banda, fer la jornada un cop acabat el curs escolar és positiu ja que permet posar a la pràctica i planificar de cara el proper curs idees i propostes interessants que s’han tractat durant l’intercanvi d’experiències.  Un altre punt important és que aquesta ha estat una jornada totalment oberta i on a part d’entitats membres de la FEDAIA, hi ha participat entitats i particulars no federats.

L’acollida entre els professionals va ser molt positiva, i la valoració també. De cara a properes edicions, s’està plantejant aprofundir més en alguns temes i descentralitzar fora de Barcelona la jornada.

QUÈ SÓN LES UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA?

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són centres educatius que tenen l’objectiu de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Ofereixen la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

L’escolarització a la UEC comporta una escolarització compartida amb el centre docent on l’alumne estigui matriculat.  L’objectiu és aconseguir el progrés dels alumnes en la mesura de les seves aptituds i interessos per tal que assoleixin unes competències bàsiques que afavoreixin la seva continuïtat formativa o l’accés al món laboral.