Jordi Boza: “El 4,2% dels infants a Catalunya té probabilitats de patir una malaltia mental”

0
8756

Entrevista a Jordi Boza de la comissió de Salut Mental de la FEDAIA amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental

Quins són els nostres principals problemes de salut mental?

A nivell general la OMS (Organització de Salut Mental, 2001) diu que 1 de cada 4 persones al món patirà com a mínim una malaltia mental al llarg de la seva vida. De fet es calcula que trastorns mentals com la depressió o l’ansietat (els més prevalents) afecten al voltant de 676 milions de persones al món. Respecte a la infància, es calcula que entre el 10% i el 20% del total d’infants i adolescents del món pateix un o més trastorns mentals o problemes de conducta.  Al nostre territori , l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) revela que el 4,2% dels infants catalans de 4 a 14 anys té probabilitats de patir una malaltia mental. Respecte a la prevalença, el 2015 el 4,3% dels infants i adolescents menors de 15 anys patia un transtorn de conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció, amb una tendència de major incidència d’aquestes patologies en grups de més edat.

Quins són els principals problemes de la infància en risc atesa per les entitats de la FEDAIA? S’han aguditzat per la crisi econòmica?

Les principals problemàtiques serien l’augment de diagnòstics, principalment de TDHA i TEA durant aquests anys.  En els col.lectius atesos per les entitats de FEDAIA cada cop més hi ha més presència d’infants amb diagnòstic clínic, aqui sorgeix un debat molt interessant sobre l’augment de la presència d’aquests diagnòstics o bé que ara es detecten més aquestes problemàtiques. En uns anys tan complicats a nivell econòmic per les famiílies amb risc de vulnerabilitat també s’ha pogut observar un augment d’infants diagnosticats d’ansietat i depressió. Obviament la problemàtica socioeconòmica afecta a la infància en tant que la família es veu afectada en temes com habitatges, treball, antre d’altres.

FEDAIA va treure un informe de salut mental al 2015 en el qual es constatava que havien augmentat els problemes de salut mental per la precarietat econòmica lligada a la crisi. Com ha evolucionat la situació? Estem millor?

Respecte a l’estudi de la FEDAIA sobre salut mental al 2015 es veu una reducció de les visites realitzades al CSMIJ (a Catalunya existeixen 54 Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil). També es detecta que la primera visita cada cop més es fa més aviat. Pel que fa a recursos quan vam fer l’estudi es va veure l’impacte de les retallades en aquests serveis però també s’ha de dir que fa a voluntat política aquests últims anys sota el Pla Integral d’atenció a les persones amb Transtorn Mental i addiccions  s’han pogut veure els esforços de les polítiques sobre la salut mental. Una conclusió que es va observar a l’estudi és la distribució poc equitativa dels serveis a tota Catalunya.

Pel que fa a serveis que gestionen entitats del tercer sector si que cada cop més ens trobem amb infants i adolescents amb problemàtica de salut mental i crec que això fa que l’interès per la formació en aquest àmbit també hagi augmentat.

Què hem de fer per millorar la salut mental dels nostres infants i adolescents? Augmentar i diversificar recursos d’atenció?

Crec, i ara parlo per la meva experiència professional des del nostres serveis, que hem de conèixer i valorar la feina de contenció emocional que es fa i potenciar l’aspecte terapèutic dintre dels nostres recursos. A les UEC’s fa 15 anys que es va apostar per la inclusió del psicòleg dintre d’aquests recursos. I crec que en recursos com els CRAE, entre d’altres, cada cop es més necessària aquesta figura. Cal invertir en més professionals i més acompanyament.