La infància als mitjans de comunicació

4435
32708

(Compareixença davant la comissió d’Infància del Parlament de Catalunya de la presidenta i el vicepresident de la FEDAIA – Conxi Martínez i David Ruiz – el passat 16 de maig de 2017)

Els mitjans de comunicació tenen la capacitat de sensibilitzar la societat envers diverses problemàtiques, entre les quals es troben les que pateixen infants, adolescents i joves. Però sovint prenen massa partit i es posicionen sobre fets que acaben afectant directament els drets dels infants.

Però el tractament de les notícies que afecten a la infància, no és una responsabilitat exclusiva dels mitjans de comunicació. També és una qüestió que han de tenir en compte les entitats del Tercer Sector, el Síndic de Greuges, les Diputades i els Diputats d’aquest Parlament… perquè quan debaten sobre aquests temes,  les seves expressions, allò que manifesten i la forma en què ho fan són sempre susceptibles de ser recollides i reproduïdes pels mitjans de comunicació.

Els mitjans de comunicació i tots aquells agents que generem informacions relacionades amb els infants, tenim una posició cabdal a l’hora de defensar i protegir els seus drets
 • Cal parlar d’ells i elles i fer-ho en clau d’oportunitat i de confiança,
 • mostrar com són,
 • com estan,
 • i com mereixen viure.

Hem de parlar des d’una posició de responsabilitat i sobretot de coresponsabilitat:

 • Els infants i joves creixen en entorns que construïm entre tots i totes i hem de pensar com els afecta allò  que fem i el que no fem.

En els últims mesos, infants i joves que viuen en centres residencials d’acció educativa, es van veure afectats, fins i tot maltractats i estigmatitzats, per informacions que referien una mala qualitat en l’atenció que rebien i que generalitzaven unes males pràctiques, basades, en qualsevol cas, en fets aïllats i excepcionals; oferint una visió esbiaixada i distorsionada de l’atenció residencial. Són aquestes formes de transmetre la informació les que la FEDAIA reprova absolutament.

No fa gaire que es publicaven als diaris imatges d’infants esnifant cola, o titulars centrats en detalls específics que afectaven la imatge dels infants, adolescents i joves. Concretament es feia referència al fet que alguns d’ells tenien polls, informació que en cap cas és rellevant ja que no es tracta d’un fet extraordinari.

Associar aquests problemes als infants que viuen en entorns d’atenció residencial, ataca la seva imatge i  pot generar efectes de rebuig injustificats.

Per tant, considerem que aquestes notícies impacten en els infants, tant pels continguts com per les imatges gràfiques.

 • Afecten la percepció que tenen en relació el lloc on viuen (els CRAE – Centres Residencials d’Acció Educativa) i el que s’explica a les notícies aparegudes.
 • Estigmatitzen, tant als infants i joves com al propi recurs d’atenció residencial, davant de la comunitat.
 • Interfereixen en el procés d’un infant per comprendre la situació que ha patit i acceptar la situació en la que es troba.
 • Dificulten la normalització de la seva situació davant dels entorns de vida on es relacionen: amics, grup d’iguals, escola, activitats de lleure, comunitat, entre altres.

Des de la vostra i la nostra responsabilitat, hauríem d’afavorir la sensibilitat d’una comunitat i d’una societat que de vegades dóna l’esquena a realitats que impliquen sortir d’espais de confort i introduir canvis que possibilitin i garanteixin el  benestar i els drets en igualtat i equitat per a tots i totes.

Això implica ser valents i parlar del que hem de parlar, de mancances en el sistema i de millores pendents,  però basades en les necessitats  i no en la  criminalització d’ infants i joves. Implica reconèixer que el sistema de protecció no és infal·lible igual que no ho són, per exemple, el sistema de salut o el sistema educatiu.

Per concloure, aquests serien els criteris que la FEDAIA proposa sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació, alguns dels quals són compartits amb els que recull l’informe sobre infància i mitjans de comunicació elaborat per Unicef i Save The Children:

 • Protegir la imatge i respectar la identitat dels infants

Garantir el compliment de l’article 16 de la convenció sobre els drets dels infants. És vital protegir la imatge i respectar la identitat dels infants que protagonitzen la notícia, evitant un tractament no adequat i/o vulnerador dels seus drets.

Cal evitar proporcionar detalls que no aporten res a la notícia sinó que únicament es faciliten buscant el morbo i el sensacionalisme.

 • Contrastar i contextualitzar la notícia

Cal que els mitjans de comunicació traslladin les informacions d’una forma precisa, contrastant i contextualitzant la notícia per evitar extrapolacions de situacions que són aïllades i que contribueixen a perpetuar estereotips que només aporten una visió esbiaixada de la realitat.

Cal utilitzar una pluralitat de fonts que aporti veracitat a la informació. És més, sempre que sigui possible i no es posi en risc a l’infant, també s’hauria d’escoltar la seva veu promovent així la seva participació als mitjans i garantint el seu dret a expressar-se lliurement i a intervenir en aquells assumptes que l’afecten

 • Evitar la generalització

En ocasions, els mitjans de comunicació acostumen a especular, a generalitzar i fer de les excepcions una norma. Aquest fet desvirtua la realitat en la que viuen els infants, adolescents i joves i  també de les entitats  i professionals que treballen dia a dia en el sistema de prevenció i protecció.

 • Procurar un llenguatge respectuós

Evitar generalitzar, estereotipar, condemnar i utilitzar termes desqualificadors i discriminadors. Aquest llenguatge curós s’ha de fer extensiu a aquells casos en els que es fa referència a l’origen, a les circumstàncies que van generar la necessitat de la protecció i/o prevenció de l’infant i també de la seva família.

 • Visió positiva i constructiva de la infància

Apostem per projectar una visió positiva i constructiva de la infància davant la societat. Un factor clau a l’hora de comunicar és fer-ho sempre d’una manera objectiva i imparcial, sense donar pas a possibles interpretacions i reflectint activament i amb un enfocament positiu les diferents problemàtiques que afecten la infància.

Creiem que s’ha de donar una imatge amable dels infants, ressaltant les seves possibilitats i el seu potencial i tenint sempre present que els infants són el major capital de la nostra societat.

 • Prioritzar l’interès superior de l’infant

Òbviament que cal informar de la situació en què es troben els infants, adolescents i joves però  cal que a l’hora d’enfocar i tractar la informació s’anteposi l’interès superior dels infants.

No hem d’oblidar que els protagonistes de les notícies no són subjectes aïllats, i la forma i l’estil a l’hora de comunicar certs aspectes pot suposar una càrrega extra a la motxilla ja de per si pesada dels infants, adolescents i joves més vulnerables, que pot comportar conseqüències a nivell psicològic, emocional i relacional sostingudes en el temps.

La percepció de la pròpia realitat d’un infant es pot veure alterada en funció de com es tracti una determinada notícia i això pot afectar negativament a la forma en què aquest percep, comprèn i accepta la seva delicada situació.

Tot això és encara més greu a dia d’avui, quan la velocitat de transmissió de la informació s’ha duplicat o triplicat gràcies a les xarxes socials, les quals, a més, deixen un rastre difícilment esborrable que fa que l’accés a la notícia sigui molt fàcil durant un llarg període de temps.

Des de la FEDAIA creiem fermament que construir un present i un futur millor per a la infància és possible i per aconseguir-ho cal que els diferents agents de la societat, entre els quals es troben els mitjans de comunicació, treballin conjuntament per la defensa, el compliment i protecció dels seus drets

Necessitem comunicar i donar a conèixer amb una visió crítica, ètica i rigorosa, les realitats dures i sovint desconegudes que pateixen molts infants.

Com moltes vegades diem, la maduresa d’una societat es pot mesurar a través la forma en que aquesta tracta als seus infants, uns infants que mereixen una mirada de respecte i d’oportunitat.