FEDAIA i CaixaProinfància: Reforç educatiu

9365
35577

La FEDAIA treballa en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” desplegant el programa CaixaProinfància. Un dels serveis que ofereix és el reforç educatiu que té com a finalitat donar suport i millorar els processos d’aprenentatge, inclusió i èxit escolar.

Amb aquest nou vídeo podreu conèixer de quina forma treballen les entitats que presten serveis de reforç educatiu en el marc del programa CaixaProinfància. Entre els diferents serveis oferts del subprograma de reforç educatiu es troba l’aula oberta, el grup d’estudi assistit, l’atenció individualitzada i el suport psicomotriu i logopèdic.

Aquest vídeo no hagués estat possible sense la col·laboració de dues entitats de la xarxa CPI-FEDAIA: Salesians Sant Jordi-PES La Mina i REIR.