Per un tractament ètic i rigorós de les notícies que afecten a la infància i la juventut

11305
80962

Des de Fedaia, la federació d’entitats catalanes que treballen amb infants, adolescents i joves en situació de risc d’exclusió social o desemparament, volem demanar un tractament ètic i rigorós, per part dels mitjans de comunicació, de les notícies que afecten o fan referència a la infància i la joventut, i especialment per aquella que es troba en situació de més vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Considerem que la infància no es pot utilitzar ni com a notícia sensacionalista, ni com a moneda de canvi entre diferents forces polítiques.

En les últimes setmanes s’han publicat diverses notícies que feien referència a infants i joves que viuen en centres residencials, fent èmfasi en una mala qualitat en l’atenció que reben, i generalitzant les males pràctiques a tots els centres. Considerem que aquestes notícies afecten -tant pels continguts com per les imatges gràfiques que s’han utilitzat- els infants i joves en diferents aspectes:

  • La percepció que tenen en relació el lloc on viuen (els CRAE – Centres Residencials d’Acció Educativa) i el que s’explica en les notícies aparegudes.
  • L’estigmatització, tant dels infants i joves com del propi recurs d’atenció residencial, davant de la comunitat.
  • El procés de comprendre i acceptar la situació en la que es troba cada infant i jove que ha de residir en un centre.
  • La normalització de la seva situació davant dels entorns de vida en el que es relacionen: amics, grup d’iguals, escola, activitats de lleure, comunitat, entre altres.

La Federació, amb la responsabilitat d’ avançar en els drets dels infants i adolescents més vulnerables i/o en situació de risc, i des de l’expertesa de les entitats i dels professionals que treballen en recursos de prevenció i protecció per a la infància i la joventut, fa gairebé 30 anys que treballem per detectar necessitats i elaborar propostes de millora. I ho fem des d’una responsable incidència política i social.

No hi ha cap infant que, tenint les seves necessitats cobertes i rebent una bona i adequada atenció, desitgi no conviure amb la seva família. Malauradament, com a societat no hem estat capaços de prevenir, ni de revertir suficientment les situacions de risc que pateixen molts infants, i que provoquen la separació i la no convivència d’aquests amb les seves famílies.

És en aquest moment que el sistema de protecció del nostre país ha d’exercir el seu paper, garantint l’adequada atenció a aquests infants i adolescents- i a les seves famílies-, que no poden continuar vivint en els seu entorn familiar. Es busca el recurs que millor s’adapti a les necessites concretes de cada infant o jove que garanteixi els seus drets. Per a molts infants el recurs que millor pot atendre les seves necessitats serà el que li ofereix un entorn familiar, a través del recurs de l’acolliment familiar, en família extensa o aliena. Però hi ha infants per als quals, per la seva història viscuda i patida, serà necessari atendre les seves necessitats des d’un recurs residencial especialitzat, Centres Residencials d’acció educativa o centres residencials d’educació intensiva.

Pensem que el sistema de protecció a la infància ha millorat al llarg dels anys. Però cal seguir millorant. És responsabilitat de tots i totes, exigir unes polítiques que garanteixin la millor atenció a la infància que ha de ser protegida, i vetllar per a què una de les prioritzacions en les agendes polítiques sigui la infància i la joventut. Ja els hem fallat una vegada i ells n’han pagat el preu més car.

Per tot això demanem a polítics, societat civil, professionals i entitats que ens acompanyin en l’exercici de responsabilitat social que tenim com a país, d’aturar el tractament no adequat i vulnerador de drets present en certs mitjans de comunicació, en tot allò que afecta les persones menors . I que ens acompanyin en la consecució d’una millor inversió en Infància, perquè ells hi tenen dret, i el deure de la societat és garantir-lo.